BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Narada przed zim? - Rawicz

Przedstawiciele lokalnych samorządów zostali zaproszeni do Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu na naradę poświęconą ocenie stopnia przygotowania do udzielania pomocy mieszkańcom w okresie zimowym.

W posiedzeniu uczestniczyli pracownicy Starostwa Powiatowego w Rawiczu oraz urzędnicy gminni odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Z ramienia komendy obecni byli kpt. Damian Gorwa, zastępca komendanta powiatowego PSP, mł. bryg. Krzysztof Skrzypczak, naczelnik wydziału ds. operacyjno – szkoleniowych, informatyki i łączności  oraz mł. bryg. Krzysztof Staskiewicz, dowódca JRG.

W trakcie spotkania poruszono kwestie transportu i dostarczania środków do życia dla ludności w warunkach braku przejezdności szlaków drogowych i kolejowych, zapewnienia zasilania w energię elektryczną ważnych obiektów lub obiektów, w których brak energii elektrycznej może skutkować zagrożeniem życia i zdrowia, organizacji czasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności, przygotowania i dostarczania gorących napojów oraz posiłków osobom uwięzionym w środkach transportu lub przyjętych na czasowe zakwaterowanie. Zwrócono również uwagę na konieczność właściwego przygotowania ochotniczych straży pożarnych do podejmowania działań ratowniczych w warunkach zimowych.

Korzystając z okazji poruszono temat dot. włamania do remizy OSP w Szkaradowie i kradzieży sprzętu specjalistycznego oraz co z tym związane – potrzeby skuteczniejszego zabezpieczenia siedzib ochotniczych straży pożarnych. Omówiono również zakres działań podmiotów krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego realizowanych w ramach współpracy z właściwymi organami i podmiotami  podczas zdarzeń wywołanych afrykańskim pomorem świń (ASF).

Przypomnijmy, należą do nich:

  • pomoc w zabezpieczaniu terenu działań we wstępnym wyznaczaniu i oznakowywaniu strefy zagrożenia;
  • pomoc w przygotowywaniu mat dezynfekcyjnych przy prowadzeniu działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się czynnika biologicznego;
  • prowadzenie dekontaminacji wstępnej pod nadzorem przedstawiciela właściwego organu lub podmiotu na miejscu prowadzenia działań.

Opracowanie i zdjęcia: mł.bryg.Krzysztof Skrzypczak, oficer prasowy komendanta powiatowego PSP

 

Powrót

(29-11-2019 14:09)