BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

OBORNIKI - narada z OSP powiatu obornickiego

28 listopada br. odbyła się narada operacyjna dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu obornickiego. Celem narady było omówienie spraw operacyjno-szkoleniowych za 2019 i planach na 2020 w tym m.in.:

  • Statystyka udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych w latach 2018-2019,
  • Właściwe sporządzanie karty udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • Przykładowe potwierdzenie przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym,
  • Przedstawiono wnioski z analizy zdarzeń: Ludomy, Za Jeziorem, Rożnowo
  • Przypomniano o przygotowaniach do okresu zimowego „AKCJA ZIMA 2019-2020”
  • Omówiono zasady BHP podczas ćwiczeń w tym zakaz stosowanie materiałów pirotechnicznychpodczas ćwiczeń i szkoleń.
  • Przedstawiono podsumowanie przeglądów w KSRG i przedłożono plany przeglądówjednostek spoza KSRG na 2020 rok.
  • Poinformowano o planowanych w najbliższym czasie o szkoleniach z zakresu łączności radiowej i weryfikacji sprzętu będącego na stanie jednostek OSP.

Naradę prowadził mł. bryg. Marek Wiktorski-naczelnik wydziału operacyjnego  razem z   dowódcą  JRG Oborniki - st. kpt. Leszkiem Walczakiem i asp. sztab. Maciejem Krasowskim. Z ramienia OSP uczestniczyło 30 druhów jednostek OSP powiatu obornickiego. W ostatniej części narady w której omówiono sprawy bieżące dotyczące szkolenia, druhowie otrzymali maskotki wcześniej przekazane przez Przedszkole „Słoneczny Skrzat” z Parkowa.


Sporządził: mł. bryg Marek Wiktorski

 

Powrót

(29-11-2019 15:19)