BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Ko?cian - Spotkanie s?u?b ratowniczych powiatu ko?cia?skiego

     29 listopada w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kościanie odbyło się spotkanie podmiotów i służb ratowniczych powiatu kościańskiego. Oprócz gospodarzy i reprezentacji miejscowej Komendy Powiatowej PSP w spotkaniu udział wzięły osoby z Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Straży Miejskiej, pomocy społecznej, lokalnych samorządów oraz zarządcy dróg.

     Głównym tematem spotkania było omówienie bieżącej współpracy związanej z usuwaniem skutków zdarzeń. Podsumowano działania w okresie letnim i zaplanowano współdziałanie w zbliżającym się okresie zimowym. Szeroko omawiano obieg informacji związany z obsługą zdarzeń. Nie zabrakło także zagadnień związanych z funkcjonowaniem numerów alarmowych w ramach systemu powiadamiania ratunkowego. Omówiono zasady udzielania pomocy osobom bezdomnym w okresie występowania niskich temperatur. Zarządcy dróg przedstawili przygotowanie do utrzymania dróg w okresie zimowym. W trakcie spotkania zaplanowano także wspólne przedsięwzięcia szkoleniowe oraz akcje profilaktyczno – edukacyjne adresowane do różnych grup odbiorców. Uczestnicy narady stwierdzili, że w przyszłości należy kontynuować wymianę doświadczeń i integrację środowisk podczas tego typu spotkań.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Andrzej Ziegler - KP PSP w Kościanie
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Powrót

(02-12-2019 10:54)