BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Powierzenie pełnienia obowiązków

17 grudnia 2019 r. bryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP, powierzył pełnienie obowiązków wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu mł. bryg. Dariuszowi Matczakowi. 

Służbę rozpoczął w 1994 r. jako kadet Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. 
Po ukończeniu szkoły aspirantów PSP zajmował następujące stanowiska: dowódcy zastępu, dowódcy sekcji oraz dowódcy zmiany w JRG nr 2 Poznań, następnie zastępcy komendanta powiatowego PSP w Nowym Tomyślu, a od czerwca 2008 r. objął stanowisko zastępcy dowódcy JRG 3, a w 2009 r. dowódcy JRG 3 w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu. W latach 2012 do 2016 pełnił służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Technicznego KM PSP w Poznaniu.

Od 2016 roku Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Łącząc służbę z nauką, systematycznie podnosił swoje kwalifikacje na wyższych uczelniach cywilnych jak i Państwowej Straży Pożarnej: 
2004 – ukończone studia licencjackie;
2006 – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu – studia magisterskie;
2009 – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu – studia podyplomowe w zakresie „Zarzadzanie kryzysowe”;
2009 – szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych;
2011 – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego – studia podyplomowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi;
2015 – certyfikat kwalifikacji CNBOP ukończenia szkolenia w systemie wsparcia dla osób prowadzących odbiory sprzętu i wyposażenia wprowadzanego do użytku  w JRG;
2016 – Akademia Obrony Narodowej – Wydział Bezpieczeństwa Narodowego – kurs w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu obronnego i bezpieczeństwa RP;
2016 – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studia podyplomowe w zakresie „Gospodarowanie zasobami” dla kadry oficerskiej PSP
2017 – szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych;
2018 – Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Zarządzanie BHP – studia podyplomowe;
2018 – certyfikat Akademii Biznesu – szkolenie z zakresu „Budowa i wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z ISO 22301.

Wielokrotnie nagradzany przez komendantów szczebla wyższego za udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych jak i za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych, między innymi Dyplom Komendanta Głównego PSP oraz:
2013 – brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
2013 – brązowa odznaka „Zasłużony dl ochrony przeciwpożarowej”
2017 – srebrny medal „Za długoletnią służbę”

Opracował: mł. bryg. Lucyna Rudzińska

Powrót

Napisał: Lucyna Rudzińska (17-12-2019 07:53)
(17-12-2019 15:24)