BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Posiedzenie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego

3 stycznia 2020 w Urzędzie Wojewódzkim wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk zwołał posiedzenie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego.  W spotkaniu udział wzięli: wielkopolski komendant wojewódzki PSP p.o. mł. bryg. Dariusz Matczak, zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP p.o. mł. bryg. Jarosław Zamelczyk oraz naczelnik wydziału operacyjnego mł. bryg. Tomasz Grelak. Tematem posiedzenia była obecna sytuacja związana z ASF oraz potwierdzonym przypadkiem ptasiej grypy na terenie województwa wielkopolskiego. Na spotkaniu zostały omówione procedury mające na celu wyeliminowanie zagrożenia. Wojewoda wielkopolski zaapelował o przestrzeganie zaleceń i zachowanie szczególnej ostrożności.

Tekst: Natalia Frach

Zdjęcia: Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Powrót

Napisał: Sekretariat KW PSP Poznań (03-01-2020 14:00)
(03-01-2020 15:09)