BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Spotkanie kierownictwa KW PSP z prezydium RS NSZZ „ Solidarność”

7 stycznia 2020 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu odbyło się spotkanie Prezydium RS NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa Wielkopolski, w którym wziął udział p.o. wielkopolski komendant wojewódzki PSP mł. bryg. Dariusz Matczak wraz z p.o. zastępcą mł. bryg. Jarosławem Zamelczykiem. Na spotkaniu omówiono problemy oraz bieżące sprawy strażaków z województwa wielkopolskiego. Wyrażono chęć dalszej współpracy między Organizacją Międzyzakładową NSZZ „ Solidarność” a Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu. Na zakończenie spotkania prezydium pogratulowało kierownictwu KW PSP w Poznaniu, z racji pełnienia nowych funkcji w wielkopolskiej straży pożarnej.

 

Opracowała: Julita Łukowiak KW PSP

Zdjęcia: NSZZ „Solidarność”

Powrót

Napisał: Sekretariat KW PSP Poznań (09-01-2020 14:54)
(09-01-2020 14:57)