BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Mł. bryg. Dariusz Matczak nowym komendantem wojewódzkim PSP w Poznaniu

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik wręczył 17 stycznia 2020 r. akt powołania na stanowisko komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Nowym komendantem wojewódzkim został mł. bryg. Dariusz Matczak, który od grudnia ubiegłego roku pełnił obowiązki szefa wielkopolskich strażaków.

mł. bryg. mgr DARIUSZ MATCZAK służbę rozpoczął w 1994 r. jako kadet Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. 

Po ukończeniu szkoły aspirantów PSP zajmował następujące stanowiska: dowódcy zastępu, dowódcy sekcji oraz dowódcy zmiany w JRG nr 2 Poznań, następnie zastępcy komendanta powiatowego PSP w Nowym Tomyślu, a od czerwca 2008 r. objął stanowisko zastępcy dowódcy JRG 3, a w 2009 r. dowódcy JRG 3 w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu. W latach 2012 do 2016 pełnił służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Technicznego KM PSP w Poznaniu.

Od 2016 roku Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Łącząc służbę z nauką, systematycznie podnosił swoje kwalifikacje na wyższych uczelniach cywilnych jak i Państwowej Straży Pożarnej: 
2004 – ukończone studia licencjackie;
2006 – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu – studia magisterskie;
2009 – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu – studia podyplomowe w zakresie „Zarzadzanie kryzysowe”;
2009 – szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych;
2011 – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego – studia podyplomowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi;
2015 – certyfikat kwalifikacji CNBOP ukończenia szkolenia w systemie wsparcia dla osób prowadzących odbiory sprzętu i wyposażenia wprowadzanego do użytku  w JRG;
2016 – Akademia Obrony Narodowej – Wydział Bezpieczeństwa Narodowego – kurs w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu obronnego i bezpieczeństwa RP;
2016 – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studia podyplomowe w zakresie „Gospodarowanie zasobami” dla kadry oficerskiej PSP
2017 – szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych;
2018 – Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Zarządzanie BHP – studia podyplomowe;
2018 – certyfikat Akademii Biznesu – szkolenie z zakresu „Budowa i wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z ISO 22301.

Wielokrotnie nagradzany przez komendantów szczebla wyższego za udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych jak i za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych, między innymi Dyplom Komendanta Głównego PSP oraz:
2013 – brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
2013 – brązowa odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”
2017 – srebrny medal „Za długoletnią służbę”

 

Opracowanie:  KW PSP

Zdjęcia: MSWiA

Powrót

Napisał: Sekretariat KW PSP Poznań (17-01-2020 14:38)