BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Powołanie zastępcy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej od dnia 1 lutego 2020 roku powołał mł. bryg. mgr inż. Jarosława ZAMELCZYKA na stanowisko Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu.

 

 mł. bryg. Jarosław Zamelczyk służbę rozpoczął w 1998 r. jako kadet Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Po ukończeniu szkoły aspirantów PSP z tytułem technika pożarnictwa zajmował następujące stanowiska: młodszego ratownika, ratownika oraz specjalisty w JRG nr 2 Poznań, następnie dyżurnego operacyjnego miasta w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym KM PSP w Poznaniu. W 2006 roku objął stanowisko komendanta powiatowego PSP w Nowym Tomyślu, a w czerwcu 2008 r. został powołany na stanowisko zastępy komendanta powiatowego PSP w Nowym Tomyślu. W latach 2016 do grudnia 2019 pełnił służbę na stanowisku zastępcy komendanta miejskiego PSP w Poznaniu.

16 grudnia 2019 roku Komendant Główny PSP powierzył mł. bryg. Jarosławowi Zamelczykowi obowiązki Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. 
 

Łącząc służbę z nauką, systematycznie podnosił swoje kwalifikacje na wyższych uczelniach cywilnych jak i Państwowej Straży Pożarnej: 
2004 – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego – uzyskanie tytułu inżyniera pożarnictwa ;
2005 – certyfikat Megallen – szkolenie doskonalące z zakresu ochrony radiologicznej;
2006 - 2007 - Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego – uzyskanie tytułu  - magister inżynier pożarnictwa;
2007 - 2008 – Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie – Studia Podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
2010 – szkolenie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym;
2011- 2012 – Uniwersytet Ekonomiczny – Wydział Ekonomii – podyplomowe studia z zakresu gospodarowania zasobami;
2013 – szkolenie doskonalące z zakresu współdziałania z LPR;
2019 – szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.

Wielokrotnie nagradzany przez komendantów szczebla wyższego za udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych jak i za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych, między innymi:
2008 – brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
2010 – brązowa odznaka „Zasłużony dl ochrony przeciwpożarowej”
2016 – srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
2017 - srebrna odznaka „Zasłużony dl ochrony przeciwpożarowej”
2019 – medal brązowy „Za długoletnią służbę”

Opracował: mł. bryg. Lucyna Rudzińska
Zdjęcia: KG PSP 

Powrót

Napisał: Lucyna Rudzińska (30-01-2020 14:43)
(30-01-2020 16:35)