BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Uroczyste zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie

31 stycznia 2020 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Wolsztynie odbyła się uroczystość zdania obowiązków komendanta powiatowego PSP bryg. Stanisława Śnity oraz przejęcie obowiązków przez kpt. Romana Rembielaka - dotychczasowego dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 w Poznaniu. W uroczystości wziął udział zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Jarosław Zamelczyk, w obecności władz samorządowych, komendantów miejskich i powiatowych z województwa wielkopolskiego oraz zaproszonych gości.

Po 33 latach służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej, w stan spoczynku przeszedł bryg. Sławomir Śnita, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie. 

Od dnia 1 lutego 2020 r. wielkopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, powierzył pełnienie obowiązków komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie kpt. Romanowi Rembielakowi.

 

Opracowała: Julita Łukowiak KW PSP

Zdjęcia: Wasz Dzień Po Dniu

Powrót

Napisał: Sekretariat KW PSP Poznań (03-02-2020 09:39)