BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Spotkanie zespołu zadaniowego KG PSP do spraw prewencji społecznej Państwowej Straży Pożarnej

6 lutego 2020 r. w Komendzie Głównej PSP w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie członków zespołu zadaniowego do spraw opracowania koncepcji prewencji społecznej Państwowej Straży Pożarnej. Zespół został powołany Decyzją Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 stycznia 2020 r. W skład zespołu wchodzą pracownicy i funkcjonariusze Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu i Warszawie oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Nadzór nad pracą zespołu, jako jego przewodniczący, sprawuje Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego.

Zadaniem zespołu jest m.in.:

  • wypracowanie kierunków działania prewencji społecznej w PSP oraz zasad monitorowania ich skuteczności;
  • opracowanie założeń w sprawie uwzględnienia zadań i stanowisk ds. prewencji społecznej w strukturach organizacyjnych jednostek PSP;
  • opracowanie założeń do przygotowania podręcznika zawierającego scenariusze zajęć dla różnych grup docelowych z prewencji społecznej;
  • opracowanie sylwetki strażaka-edukatora prewencji społecznej.

 

Opracowała na podstawie materiałów prasowych KG PSP w Warszawie: st. kpt. Alicja Borucka

Zdjęcia: Leszek Piekarski, Gabinet Komendanta Głównego

Powrót

Napisał: Wydział Organizacyjny KW PSP Poznań (07-02-2020 15:00)
(07-02-2020 15:10)