BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Powierzenie pełnienia obowiązków zastępcy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego oraz komendanta powiatowego PSP w Kościanie

10 lutego 2020 roku wielkopolski komendant wojewódzki PSP mł. bryg. Dariusz Matczak w imieniu komendanta głównego PSP st. bryg. Andrzeja Bartkowiaka, w obecności zastępcy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP  mł. bryg. Jarosława Zamelczyka, powierzył pełnienie obowiązków zastępcy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Robertowi Natunewiczowi, który dotychczas obejmował stanowisko komendanta powiatowego PSP w Kościanie.

Jednocześnie wielkopolski komendant wojewódzki PSP powierzył pełnienie obowiązków komendanta powiatowego PSP w Kościanie st. bryg. Andrzejowi Zieglerowi – zastępcy komendanta powiatowego PSP w Kościanie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wiele sukcesów!!!

 

 

mł. bryg. Robert Natunewicz służbę rozpoczął w 1999 r. jako kadet Szkoły Aspirantów PSP
w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły aspirantów PSP z tytułem technika pożarnictwa zajmował stanowisko  dowódcy zastępu w JRG w Sokółce. w 2003 roku rozpoczął służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu na stanowisku młodszego inspektora w Wydziale Operacyjno – Szkoleniowym. W 2004 komendant miejski PSP w Poznaniu mianował asp. Roberta Natunewicza na stanowisko inspektora, a w 2005 na starszego inspektora. W roku 2006 objął stanowisko dowódcy zastępu w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 5 w Poznaniu, a w 2009 zastępcy naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego. W 2014 roku objął stanowisko naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego. W kwietniu 2017 roku został powołany na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Kościanie. 
10 lutego 2020 roku Komendant Główny PSP powierzył mł. bryg. Robertowi Natunewiczowi obowiązki Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. 

Łącząc służbę z nauką, systematycznie podnosił swoje kwalifikacje na wyższych uczelniach cywilnych jak i Państwowej Straży Pożarnej:
2001 – Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
2008 – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego – uzyskanie tytułu inżyniera pożarnictwa ;
2008 – kurs wstępny z zakresu ratownictwa wysokościowego realizowanego przez PSP;
2010 – szkolenie z zakresu „Zarządzania zasobami ludzkimi”;
2011 - Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego – uzyskanie tytułu  - magister inżynier pożarnictwa;
2011 – szkolenie z zakresu „Zamówienia publiczne dla początkujących”;
2013 – szkolenie z zakresu BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami;
2013 – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie – podyplomowe studia w zakresie Logistyka w Bezpieczeństwie Kraju;
2016 – szkolenie z zakresu „Zamówienia publiczne w świetle nowej ustawy planowanej na 2016 rok”;
2016 – szkolenie z zakresu ”Bezbłędny przetarg po nowelizacji 2016”;
2018 – kurs podstawowy płetwonurka KDP/CMAS P1.

Ma w swoim dorobku wiele wyróżnień i nagród za znaczące osiągnięcia w sporcie pożarniczym ( drabina hakowa, dwubój pożarniczy). Wielokrotnie nagradzany przez komendantów szczebla wyższego  udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych jak i za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych, a także między innymi:
2014 – brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
2018 – brązowa odznaka „Zasłużony dl ochrony przeciwpożarowej”
2019 –brązowy medal „Za długoletnią służbę”
 

Opracował i zdjęcia: mł. bryg. Lucyna Rudzińska, KW PSP Poznań

Powrót

Napisał: Lucyna Rudzińska (10-02-2020 11:04)
(14-02-2020 10:09)