BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Turek Nab?r do s?u?by w PSP

O G Ł O S Z E N I E

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Turku ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej
w zawodzie:
strażak  Państwowej Straży Pożarnej  (2 osoby).

 

Stanowisko STAŻYSTA – etat docelowy: starszy ratownik kierowca

System służby: zmianowy 24/48 godzin

Liczba miejsc: 2

Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku.

 

Poniżej do pobrania treść ogłoszenia oraz druki załączników.

http://www.turek.psp.wlkp.pl/7700-2/

 

 

 

 

Powrót

Napisał: KP PSP Turek Komendant Powiatowy (11-02-2020 15:04)