BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Powołanie Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży

11 lutego 2020 roku z inicjatywy wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka odbyło się uroczyste spotkanie połączone z konferencją "Dzieci i młodzież w sieci. Funkcjonowanie i przeciwdziałania zagrożeniom" na którym powołano Zespół ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży. Było to pierwsze  w historii robocze spotkanie 14 wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach, w którym wziął udział minister Adam Andruszkiewicz z Ministerstwa Cyfryzacji.

W spotkaniu uczestniczył wielkopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Dariusz Matczak.

Celem powołanego zespołu będzie wypracowanie systemowych rozwiązań w zakresie ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami związanymi z dostępem do Internetu oraz skupienie się na zagrożeniach wynikających m.in. z uzależnienia, cyberprzemocy oraz szkodliwych treści.

Do zespołu włączony został wielkopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Dariusz Matczak a także przedstawiciele innych służb, instytucji oraz szkół.

 

Opracowała: Julita Łukowiak KW PSP

Zdjęcia: Wielkopolski Urząd Wojewódzki

 

Powrót

Napisał: Sekretariat KW PSP Poznań (12-02-2020 08:45)