BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Gniezno - Akcje prewencyjne na terenie powiatu gnie?nie?skiego

W okresie ferii zimowych w gnieźnieńskiej komendzie przeprowadzone zostały spotkania edukacyjne z wykorzystaniem Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych. Podczas 60-minutowych lekcji funkcjonariusz sekcji kontrolno-rozpoznawczej przedstawiał zagrożenia jakie mogą wystąpić w budynku mieszkalnym w okresie grzewczym. Poruszona tematyka dotyczyła tlenku węgla, zaklejania kratek wentylacyjnych, poprawnego użytkowania urządzeń elektrycznych oraz grzewczych a także przekazano informacje dotyczące bezpiecznych ferii i lodowisk. Dzieci miały okazję również wykonać próbny telefon na numer 998, by nauczyć się poprawnego zgłaszania zdarzenia. W  spotkaniach udział wzięło 134 dzieci i młodzieży ze zorganizowanych półkolonii z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Warto również odnotować, że ubiegłym roku siedzibę gnieźnieskiej komendy odwiedziły 152 grupy dzieci i młodzieży, co przełożyło się na blisko 3400 osób "przeszkolonych" w ramach prewencji społecznej.

Kierownik sekcji kontrolno-rozpoznawczej mł. bryg. Adam Domagalski w miesiącu lutym przeprowadził dwie prelekcje dla seniorów z terenu miasta i gminy Czerniejewo w ramach programu pt. „Bezpieczne Życie Seniorów”. Ponadto dla uczestników zebrań wspólnot mieszkaniowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych z terenu miasta Gniezna przeprowadzono 4 pogadanki prewencyjne. Na w/w spotkaniach omówiono zagrożenia pożarowe  w  budynkach mieszkalnych oraz niebezpieczeństwo związane z wydzielaniem się tlenku węgla w  lokalach mieszkalnych.  Wszystkie spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. W najbliższym czasie planowane są kolejne pogadanki prewencyjne podczas zebrań wspólnot mieszkaniowych.

 

 

Opracowanie: str. Kamila Kozłowska, st.kpt. Łukasz Michalak

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Gniezno

Powrót

(13-02-2020 08:30)
(13-02-2020 08:33)