BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Wyjazdowe posiedzenie WZZK

14 lutego 2020 roku w Wolsztynie, odbyło się wyjazdowe posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu udział wzięli: wielkopolski komendant wojewódzki PSP mł. bryg. Dariusz Matczak, zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Jarosław Zamelczyk oraz zastępca naczelnika wydziału operacyjnego st. kpt. Paweł Klecha. Tematem posiedzenia była obecna sytuacja związana z ASF na terenie województwa wielkopolskiego.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podpisał rozporządzenie o odstrzale sanitarnym. Do końca kwietnia myśliwi z Wielkopolski muszą odstrzelić blisko 5 tys. dzików na terenie województwa, w związku z wystąpieniem ASF. Podczas wyjazdowego posiedzenia cały Zespół zapoznał się także ze stosowanymi metodami bioasekuracji przy jednej z myśliwskich chłodni, zlokalizowanej na terenie szkółki leśnej w Gościeszynie.

 

Opracowała: Julita Łukowiak KW PSP

Zdjęcia: Wielkopolski Urząd Wojewódzki

 

Powrót

Napisał: Sekretariat KW PSP Poznań (16-02-2020 14:58)
(16-02-2020 14:59)