BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Uroczyste przekazanie samochodu dla OSP Lotyń

15 lutego 2020 roku zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Robert Natunewicz w obecności: asystenta posła na Sejm RP Pani Marty Kubiak - Pani Dominiki Łobody, wicewojewody wielkopolskiego Pana Macieja Bieńka, starosty powiatu złotowskiego Pana Ryszarda Goławskiego, samorządowców oraz zaproszonych gości wziął udział w uroczystym przekazaniu nowego średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lotyń oraz zebraniu sprawozdawczym.

Uroczystość rozpoczęła się od wysłuchania hymnu państwowego oraz uroczystym podniesieniu flagi. Następnie burmistrz Okonka Pan Andrzej Jasiłka w asyście wicewojewody wielkopolskiego, zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Okonku przekazał kluczyki i dokumenty dla Prezesa OSP Lotyń dh Waldemara Sochackiego.

Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotacji Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz z własnych środków gminy Okonek.

 

Opracowała: Julita Łukowiak KW PSP

Zdjęcia: OSP Lotyń

Powrót

Napisał: Sekretariat KW PSP Poznań (17-02-2020 09:21)