BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP z dotacji NFOŚiGW / WFOŚiGW oraz dotacji KSRG i MSWiA.

Od pięciu lat na terenie naszego kraju funkcjonuje „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”,  który obejmuje wsparcie finansowe z budżetu państwa na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP.

Program ten realizowany jest w ramach porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 roku w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Środki z programu od 2018 roku przekazywane za pośrednictwem Narodowego i Wojewódzkich FOŚiGW  w połączeniu z dotacją na krajowy system ratowniczo-gaśniczy, dotacją z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz środkami z firm ubezpieczeniowych pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego PSP stanowią istotne wsparcie dla jednostek OSP oraz samorządów i umożliwiają realizację zakupu pojazdów.

Liczba zakupionych w ramach dotacji z budżetu państwa samochodów z roku na rok jest coraz wyższa.  W 2016 r zaczynaliśmy od zakupu 9 samochodów ratowniczo-gaśniczych na kwotę ponad
7,5 mln zł. W 2017 r zakupiono 14 samochodów na kwotę ponad 12,5 mln zł, a w 2018 roku już 26 samochodów za kwotę ponad 20 mln zł. W 2019 roku zakupiono aż 34 samochody za  ponad 26 mln zł. Na 2020 rok planowana jest rekordowa liczba 61 samochodów do zakupu z dofinansowaniem NFOŚiGW/WFOŚiGW oraz dotacji KSRG i MSWiA.

Coraz większa ilość kupowanych pojazdów idzie w parze z rosnącym dofinansowaniem tych zadań z budżetu państwa. Kwota dofinansowań pojazdów wzrosła z ponad 3,2 mln zł w 2016 r do  31,7 mln zł planowanego wsparcia w 2020 r.

ZESTAWIENIE SAMOCHODÓW RATOWNICZO (stan na dzień 28 maja 2020 r.)

 

Opracował: Wydział Kwatermoistrzowski KW PSP w Poznaniu

Powrót

Napisał: Lucyna Rudzińska (04-05-2020 15:14)
(28-05-2020 09:02)