BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

ZŁOTÓW – Doskonalenie na obszarach leśnych

W m-cu czerwcu strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej, kontynuują działania w zakresie rozpoznawania i przeprowadzania ćwiczeń praktycznych na wybranych kompleksach leśnych na terenie powiatu złotowskiego. Realizowano założenia taktyczne obejmujące m.in. zasysanie wody z zewnętrznego źródła, dostarczanie wody na duże odległości oraz organizację łączności na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym. W toku ćwiczeń rozpoznano także dostępność punktów czerpania wody i stan techniczny dojazdów pożarowych.

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zdjęcia: KP PSP Złotów

Zamieścił: st. str. Piotr Żurek

Powrót

(09-06-2020 09:26)
(09-06-2020 09:29)