BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Powołanie zastępcy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP

Z dniem 18 czerwca 2020 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak powołał na stanowisko zastępcy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Roberta Natunewicza. 
Akt powołania wręczył nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP w obecności wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Dariusza Matczaka.

Serdecznie gratulujemy !

 

Opracował: mł. bryg. Lucyna Rudzińska
Zdjęcia: archiwum KG PSP 

 


 

mł. bryg. Robert Natunewicz służbę rozpoczął w 1999 r. jako kadet Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły aspirantów PSP z tytułem technika pożarnictwa zajmował stanowisko  dowódcy zastępu w JRG w Sokółce. w 2003 roku rozpoczął służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu na stanowisku młodszego inspektora w Wydziale Operacyjno – Szkoleniowym. W 2004 komendant miejski PSP w Poznaniu mianował asp. Roberta Natunewicza na stanowisko inspektora, a w 2005 na starszego inspektora. W roku 2006 objął stanowisko dowódcy zastępu w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 5 w Poznaniu, a w 2009 zastępcy naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego. W 2014 roku objął stanowisko naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego. W kwietniu 2017 roku został powołany na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Kościanie.

10 lutego 2020 roku Komendant Główny PSP powierzył mł. bryg. Robertowi Natunewiczowi obowiązki Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
18 czerwca br. nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP powołał mł. bryg. Roberta Natunewicza na stanowisko Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Łącząc służbę z nauką, systematycznie podnosił swoje kwalifikacje na wyższych uczelniach cywilnych jak i Państwowej Straży Pożarnej:

2001 – Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
2008 – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego – uzyskanie tytułu inżyniera pożarnictwa ;
2008 – kurs wstępny z zakresu ratownictwa wysokościowego realizowanego przez PSP;
2010 – szkolenie z zakresu „Zarządzania zasobami ludzkimi”;
2011 - Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego – uzyskanie tytułu  - magister inżynier pożarnictwa;
2011 – szkolenie z zakresu „Zamówienia publiczne dla początkujących”;
2013 – szkolenie z zakresu BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami;
2013 – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie – podyplomowe studia w zakresie Logistyka w Bezpieczeństwie Kraju;
2016 – szkolenie z zakresu „Zamówienia publiczne w świetle nowej ustawy planowanej na 2016 rok”;
2016 – szkolenie z zakresu ”Bezbłędny przetarg po nowelizacji 2016”;
2018 – kurs podstawowy płetwonurka KDP/CMAS P1.

Ma w swoim dorobku wiele wyróżnień i nagród za znaczące osiągnięcia w sporcie pożarniczym ( drabina hakowa, dwubój pożarniczy). Wielokrotnie nagradzany przez komendantów szczebla wyższego  udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych jak i za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych, a także między innymi:

2014 – brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
2018 – brązowa odznaka „Zasłużony dl ochrony przeciwpożarowej”
2019 –brązowy medal „Za długoletnią służbę”

Powrót

Napisał: Lucyna Rudzińska (18-06-2020 14:14)
(18-06-2020 18:09)