BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Koło - uroczysta zbiórka z okazji przekazania podnośnika SHD 21 Volvo FL6 jednostce OSP Kłodawa

Dnia 24 czerwca 2020 r. na placu przed jednostką OSP w Kłodawie odbyła się uroczysta zbiórka  z okazji przekazania podnośnika SHD 21 Volvo FL6 z Państwowej Straży Pożarnej jednostce OSP Kłodawa. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości druha Mateusza Kaczmarka  wicewojewodzie wielkopolskiemu Pani Anecie Niestrawskiej. W przekazaniu samochodu ratowniczo-gaśniczego udział wzięli:

 • Leszek Galemba poseł na Sejm RP;
 • Witold Czarnecki poseł na Sejm RP;
 • Zbigniew Hoffmann poseł na Sejm RP;
 • Aneta Niestrawska wicewojewoda wielkopolski;
 • bryg. Dariusz Matczak wielkopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;
 • Robert Kropidłowski starosta kolski jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Piotr Michalak burmistrz Kłodawy;
 • Katarzyna Hamiga zastępca burmistrza Kłodawy;
 • bryg. Krzysztof Żurawik komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole;
 • ks. Radosław Kobiela - kapelan powiatowy strażaków, proboszcz parafii p.w. 108 Męczenników w Powierciu;
 • ks. prałat Jerzy Dylewski – proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie;
 • Piotr Opas członek prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa wielkopolskiego;
 • Ryszard Kasiorek członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa wielkopolskiego  oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego.

Uroczystość rozpoczęto od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości druha Mateusza Kaczmarka  wicewojewodzie wielkopolskiemu Pani Anecie Niestrawskiej. Następnie podniesiono na maszt biało-czerwoną flagę i odegrano hymn państwowy. Gości powitał prezes Jednostki OSP Kłodawa druh Tomasz Barański. Następnie kapelan powiatowy  strażaków ks. Radosław Kobiela i ks. Prałat Jerzy Dylewski dokonali poświęcenia pojazdu. Oficjalnego wręczenia aktu przekazania, kluczyków i dowodu rejestracyjnego na ręce prezesa OSP  druha Tomasza Barańskiego i naczelnika jednostki OSP Kłodawa druha Dawida Banasiaka dokonali: Leszek Galemba poseł na Sejm RP, Witold Czarnecki poseł na Sejm RP, Zbigniew Hoffmann poseł na Sejm RP, Aneta Niestrawska wicewojewoda wielkopolski, bryg. Dariusz Matczak wielkopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Robert Kropidłowski starosta kolski jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, bryg. Krzysztof Żurawik komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole, Piotr Michalak burmistrz Kłodawy oraz reprezentant jednostki OSP Kłodawa druh Natan Przybysz.

Opracowanie: mł. ogn. Katarzyna Wojciechowska, zdjęcia: archiwum KP PSP w Kole

Powrót

(24-06-2020 14:25)
(24-06-2020 14:28)