BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

KONIN. Pomimo utrudnień – zrealizowano szkolenie podstawowe OSP

Pomimo utrudnień związanych z sytuacją epidemiologiczną wirusa COVID-19 na terenie kraju, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie dokładając wszelkich starań, zarówno personalnych jak i higieniczno – sanitarnych, przeprowadziła szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Egzamin podsumowujący odbył się na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Koninie. Zajęcia odbywały się według 126-godzinnego Programu Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w 2015 roku. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w skład której wchodzili funkcjonariusze Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego Komendy Miejskiej PSP w Koninie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom druhów jednostek OSP, znacznie oddalonych od siedzib Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Nr 1 i 2, zajęcia odbywały się na bazie remizy OSP w Biskupicach. Wszyscy przystępujący do egzaminu, uzyskali wynik pozytywny.

Opracowanie: st. kpt. Robert Soliński, zdjęcia: Wydział Operacyjno - Szkoleniowy 

Powrót

(29-07-2020 13:44)