BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Piła - Nurkowanie nocne

W dniach 27-29.07.2020 roku zgodnie z rozkazem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży  Pożarnej w Pile w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń taktyczno-bojowych trzy zmiany służbowe z  JRG PSP Nr 2  uczestniczyły w ćwiczeniach nocnych na Jeziorze Płocie.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie stanu przygotowania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego do podejmowania działań ratowniczych w zakresie specjalistycznym na akwenie w porze nocnej.  Ćwiczenia podzielono na dwa moduły. Pierwszy obejmował zakres, w którym Kierujący Pracami Podwodnymi przypomniał zasady z zakresu bezpieczeństwa prowadzenia prac nurkowych w warunkach nocnych oraz  komunikację  i operowanie światłem pod wodą. Z kolei drugi został przeprowadzony pod nadzorem dowódcy zmiany a zakładał: przeprowadzenie rozpoznania, odpowiednie zabezpieczenie miejsca zdarzenia, oświetlenie dojścia i miejsca prowadzenia prac nurkowych, odnalezienie i ewakuacje osoby poszkodowanej na brzeg do punktu medycznego.

Ćwiczenia pozwoliły również zweryfikować możliwość dojazdu w porze nocnej do plaży zlokalizowanej na Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym „Płotki”.

Opracowanie i zdjęcia:  st. kpt. Michał Warykasz

Powrót

(30-07-2020 15:31)
(30-07-2020 15:32)