BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

POZNAŃ - Właczenie OSP Kamionki do KSRG

W dniu 13 września br. na terenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kamionki odbyła się uroczystość wręczenia Decyzji o włączeniu kolejnych jednostek OSP z terenu powiatu poznańskiego w struktury krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Włączenie dotyczyło OSP Kamionki. Uroczystość rozpoczęła się meldunkiem dowódcy uroczystości mł. kpt. Tomasza Wesołowskiego Komendantowi Miejskiemu PSP w Poznaniu bryg. Jackowi Michalakowi. Następnie Komendant oficjalnie przywitał wszystkich zaproszonych gości wśród których znaleźli się m.in.:
• członek Zarządu Rady Powiatu Poznańskiego Antoni Kalisz,
• zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Sebastian Wlazły,
• Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Poznaniu dh Wacław Zajączkowski
• samorządowcy, przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych,
Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło odczytanie Decyzji 15/159 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dot. włączenia jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Poznania do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego. Po odczytaniu dokumentu, nastąpiło oficjalne wręczenie decyzji Prezesowi OSP Kamionki dh Leszkowi Walkowiakowi przez Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu bryg. Jacka Michalaka w asyście członka Zarządu Rady Powiatu Poznańskiego Antoniego Kalisza oraz zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Sebastiana Wlazłego. Po części oficjalnej wszyscy zebrani goście oraz strażacy udali się na poczęstunek przygotowany przez Ochotniczą Straż Pożarną Kamionki. Dodatkową atrakcją była prezentacja nowego logo jednostki, nawiązującego do historii miejsca, w którym strażacy mają swoją siedzibę.

Opracowanie: bryg. Edyta Kalak-Filipiak, zdjęcia: st.kpt. Kamil Witoszko

Powrót

(14-09-2020 12:59)