BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Konferencja Fire Risk in Europe 2010 - Newcastle, Wielka Brytania

W dniach 21-22.06 2010 r. w Newcastle upon Tyne (Wielka Brytania) odbyła się międzynarodowa konferencja „Fire Risk in Europe 2010”. Konferencja została zorganizowana w ramach dofinansowania ze środków unijnych projektu ANSFR – Accidental, environmental and social fire risk. Projekt partnerski realizowany był w latach 2008-2010 we współpracy straży pożarnej z Wielkiej Brytanii (Northumberland Fire and Rescue Service), Włoch (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Nucleo Investigativo Anticendi), Finlandii (The Emergency Services College) i Danii (Fire and Rescue Department).
Dwudniowa konferencja podsumowująca projekt poświęcona była wymianie najlepszych praktyk i doświadczeń miedzy państwami europejskimi w zakresie szeroko pojętego zarządzania i oceny ryzyka pożarowego w różnych aspektach (zdarzeń umyślnych, w tym podpalenia, zagrożeń środowiska naturalnego – pożary obszarów leśnych i oddziaływania społecznego – zapobieganie i działania edukacyjno-informacyjne).
Do udziału w konferencji w charakterze prelegentów zostali zaproszeni przedstawiciele ze straży pożarnej z Danii, Finlandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Włoch i Wielkiej Brytanii oraz z Uniwersytetu w Auckland z Nowej Zelandii. Wśród uczestników konferencji byli również przedstawiciele straży pożarnej i policji oraz innych instytucji i służb m. in. z Cypru, Norwegii, Szwecji, Litwy, Macedonii, Niemiec, Holandii, Słowenii oraz Szwajcarii.
Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu reprezentowalli: mł. bryg. Adam Langner – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. kpt. Tomasz Wiśniewski – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru oraz mł. kpt. Alicja Borucka – Wydział Organizacji i Nadzoru.


Konferencja składała się z dwóch części: wystąpień prelegentów (po każdym wystąpieniu był przeznaczony czas na zadawanie pytań) oraz 3 warsztatów poświęconych takim zagadnieniom jak:
- marketing społeczny
Dyskusja w małych grupach wokół kwestii zmiany zachowań na przestrzeni ostatnich 10, 20 lat oraz prezentacja w jaki sposób działania marketingu komercyjnego mogą zostać zastosowane w procesie kształtowania postaw społecznych, rozważanie nad podstawowymi aspektami marketingu społecznego. Praca na studium przypadku (case studies);

- praca z młodocianymi podpalaczami
Warsztaty poświęcone pracy w grupach nad analizą przypadku i dyskusji na temat co dzieje się z młodocianym podpalaczem, np. jakimi motywami się kieruje;

- pożary obszarów leśnych
Warsztaty poświęcone praktycznym aspektom przewidywania kierunków rozprzestrzeniania się ognia podczas pożarów obszarów leśnych oraz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa i efektywności działań gaśniczych przy użyciu systemu Wildfire Prediction System używanym przez Northumberland Fire and Rescue Service. Praca w grupach nad zadaniem dotyczącym wyznaczenia prawdopodobnego rozwoju pożaru mając podany punkt zapalenia (miejsce powstania pożaru).


Uczestnicy konferencji podzieleni na grupy mieli okazję uczestniczyć w każdym z 3 rodzajów warsztatów. Wnioski z warsztatów zostały zaprezentowane na zakończenie konferencji przez prowadzących warsztaty, ponadto zostaną ujęte w końcowym raporcie przygotowanym przez Northumberland Fire and Rescue Service.

Wystąpienie prelegentów z Polski miało miejsce w drugim dniu konferencji i dotyczyło „Nowego podejścia do oceny i zarządzania ryzykiem pożarowym w aspekcie społecznym w Państwowej Straży Pożarnej w Wielkopolsce” („New quality in social fire risk assessment and management in the State Fire Service in Wielkopolska”).

Prezentacja dotyczyła przedstawienia działań podjętych w tym zakresie m.in. powołania zespołu ds. opracowania Wielkopolskiego Programu Zapobiegania i Walki z Pożarami - Edukacja i Profilaktyka Pożarowa, analizy zagrożeń pożarowych na przestrzeni 2000-2009, m.in.: rodzajów zagrożeń, miejsc występowania w rozróżnieniu na powiaty i obiekty, rozkład godzinowy i roczny, podział ze względu na wiek i płeć. Analizę oparto na danych z informacji ze zdarzeń z programu SWD. Zaprezentowano także działania edukacyjno-informacyjne skierowane do społeczeństwa (dzieci i młodzieży oraz dorosłych) w celu zwiększenia świadomości na temat zagrożeń pożarowych, propagowania zasad bezpiecznych zachowań oraz zasad korzystania z numerów alarmowych (998 i 112).
W celu wymiany doświadczeń między osobami zaangażowanymi w proces szeroko pojętej oceny i zarządzania ryzykiem pożarowym oraz zainteresowanymi tą tematyką, w ramach projektu ANSFR przygotowano stronę internetową www.fire-risk.eu. Na stronie znajdują się informacje o projekcie, dokumenty, linki do innych stron, wydarzenia, a także zostaną wkrótce zamieszczone wystąpienia i prezentacje z konferencji.
W zakładce "Galeria" KW PSP w Poznaniu będzie można obejrzeć również zdjęcia z konferencji oraz naszą prezentację.

mł. kpt. Alicja Borucka

Powrót

Napisał: Wydział Organizacyjny KW PSP Poznań (01-07-2010 09:17)
(06-07-2010 15:22)