BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejskš "Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno – ekologicznego systemu bezpieczeństwa woj. wielkopolskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu – etap II"

Wielkopolska znów bezpieczniejsza!

W dniu 28 maja 2010 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno – ekologicznego systemu bezpieczeństwa woj. wielkopolskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu – etap II”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Podpisy pod umową złożyli: st. bryg. Wojciech Mendelak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP, Ewa Hoffmann – Zastępca Prezesa WFOŚiGW oraz Jerzy Puch – Zastępca Prezesa WFOŚiGW.

Beneficjentem Projektu jest Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu. Celem projektu jest poprawa zabezpieczenia środowiska naturalnego na obszarze Wielkopolski poprzez doposażenie sprzętowe jednostek Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa wielkopolskiego, co poprawi funkcjonowanie systemu reagowania na zagrożenia środowiskowe i ekologiczne.

W ramach projektu planowany jest zakup następujących jednostek sprzętowych: 

* 4 łodzie ratownicze wraz ze specjalistycznym sprzętem – lokalizacja Konin, Kalisz, Kościan, Piła,
* lódź kabinowa z sonarem i specjalistycznym sprzętem ratowniczym – lokalizacja Poznań,
* samochód wężowy – lokalizacja Czarnków,
* 2 samochody ratowniczo-gaśnicze z agregatem proszkowym – Lokalizacja Leszno oraz Ostrów Wlkp.,
* samochód dowodzenia i łączności – lokalizacja Poznań,
* samochód ratownictwa technicznego – lokalizacja Poznań,
* samochód nośnik kontenerowy – lokalizacja Poznań,
* kontener ze sprzętem do ratownictwa chemiczno-ekologicznego – lokalizacja Konin,
* kontener ze sprzętem oddymiającym i ochrony dróg oddechowych – lokalizacja Poznań.

Łączna wartość projektu wynosi  7 534 275,00 zł a jego realizacja jest przewidziana do końca 2011 roku.


Opracował: mł. bryg. Robert Klonowski, st kpt Maciej Kaleciński 

Powrót

Napisał: Wydział Organizacyjny KW PSP Poznań (23-07-2010 08:09)
Zmienił: Wydział Organizacyjny KW PSP Poznań (26-07-2010 13:31)