BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską „Bezpieczne Centrum – doposażenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w ciężkie pojazdy i sprzęt specjalistyczny do ratownictwa technicznego na drogach”

INFORMACJA PRASOWA

 

Projekt „Bezpieczne Centrum – doposażenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w ciężkie pojazdy i sprzęt specjalistyczny do ratownictwa technicznego na drogach” współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego.


W ramach projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i ¦rodowisko, Priorytetu VIII "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe", Działania 8.1 "Bezpieczeństwo ruchu drogowego", rozpoczęto realizację Projektu pt. „Bezpieczne Centrum – doposażenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w ciężkie pojazdy i sprzęt specjalistyczny do ratownictwa technicznego na drogach”. 

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez komendy wojewódzkie PSP w Poznaniu, Toruniu, Warszawie, Kielcach i Łodzi. Liderem Projektu jest KW PSP w Toruniu.

Zakres rzeczowy projektu „Bezpieczne Centrum...” to zakup 9 ciężkich samochodów ratownictwa technicznego z wyposażeniem oraz 3 ciężkich samochodów ratownictwa drogowego z wyposażeniem dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Partnerów projektu.


Całkowita warto¶ć projektu wynosi 26 498 999,99 zł z czego 22 524 149,99 zł dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Dla województwa wielkopolskiego przypada kwota 6 722 000 zł. Zakres rzeczowy projektu dla KW PSP w Poznaniu obejmuje zakup 1 ciężkiego samochodu ratownictwa drogowego i 2 ciężkich samochodów ratownictwa technicznego.

W dniu 9 lipca 2010 r. lider Projektu zawarł z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Instytucja Wdrażaj±ca) umowę o dofinansowanie Projektu. Planowany termin realizacji do końca 2010 roku.

Opracował: st.kpt. Maciej Kaleciński

Powrót

Napisał: Wydział Organizacyjny KW PSP Poznań (26-07-2010 11:14)
Zmienił: Wydział Organizacyjny KW PSP Poznań (12-08-2010 10:32)