BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską „Profesjonalne służby ratownicze podstawą bezpieczeństwa mieszkańców województwa wielkopolskiego”

INFORMACJA PRASOWA

 

W dniu 17 sierpnia 2010 roku Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. bryg. Wojciech Mendelak oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Pani Barbara Kwapiszewska podpisali umowę o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Profesjonalne służby ratownicze podstaw± bezpieczeństwa mieszkańców województwa wielkopolskiego”, nr POKL.08.01.01-30-207/09, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Całkowita warto¶ć projektu wynosi 1 123 758,25 zł z czego 955 194,51 zł dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Projekt polega na przeprowadzeniu specjalistycznych szkoleń dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z województwa wielkopolskiego. Zorganizowane zostan± następuj±ce kursy:

Kurs prawa jazdy ze szkoł± bezpiecznej jazdy:

* Kurs na prawo jazdy kategorii C - dla 100 osób
* Kurs na prawo jazdy kategorii C+E – dla 80 osób
* Kurs na prawo jazdy kat. D – dla 15 osób


Szkolenia płetwonurków:

* Kurs CMAS P1 - dla 30 osób
* Kurs CMAS P2 - dla 20 osób
* Kurs CMAS P3 - dla 10 osób
* Kurs Instruktora CMAS - dla 15 osób


Pozostałe kursy specjalistyczne:

* Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji dĽwigów/żurawi – dla 30 osób
* Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji podno¶ników – dla 85 osób
* Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji zbiorników ci¶nieniowych – dla 100 osób
* Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji urz±dzeń elektrycznych o napięciu poniżej 1 kV – dla 85 osób
* Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji drabiny mechanicznej Magirus – dla 15 osób
* Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji drabiny mechanicznej Metz – dla 15 osób.


Została uruchomiona dedykowana strona projektu:

http://www.kursyue.psp.wlkp.pl

na której znajduj± się wszystkie szczegóły dotycz±ce poszczególnych kursów i poprzez któr± będzie odbywała się również rekrutacja uczestników.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu – wrzesień 2011 roku. Projekt „Profesjonalne służby ratownicze podstaw± bezpieczeństwa mieszkańców województwa wielkopolskiego”, pozwoli wielkopolskim strażakom na optymalne przygotowanie systemu ratowniczego m.in. do EURO 2012.

 

Opracował: st. kpt. Maciej Kaleciński

 

Powrót

Napisał: Wydział Organizacyjny KW PSP Poznań (18-08-2010 08:43)
Zmienił: Wydział Organizacyjny KW PSP Poznań (18-08-2010 09:09)