BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską „Profesjonalne służby ratownicze podstawą bezpieczeństwa mieszkańców województwa wielkopolskiego”

INFORMACJA PRASOWA

 

W dniu 17 sierpnia 2010 roku Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. bryg. Wojciech Mendelak oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Pani Barbara Kwapiszewska podpisali umowę o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Profesjonalne służby ratownicze podstaw± bezpieczeństwa mieszkańców województwa wielkopolskiego”, nr POKL.08.01.01-30-207/09, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Całkowita warto¶ć projektu wynosi 1 123 758,25 zł z czego 955 194,51 zł dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Projekt polega na przeprowadzeniu specjalistycznych szkoleń dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z województwa wielkopolskiego. Zorganizowane zostan± następuj±ce kursy:

Kurs prawa jazdy ze szkoł± bezpiecznej jazdy:

* Kurs na prawo jazdy kategorii C - dla 100 osób
* Kurs na prawo jazdy kategorii C+E – dla 80 osób
* Kurs na prawo jazdy kat. D – dla 15 osób


Szkolenia płetwonurków:

* Kurs CMAS P1 - dla 30 osób
* Kurs CMAS P2 - dla 20 osób
* Kurs CMAS P3 - dla 10 osób
* Kurs Instruktora CMAS - dla 15 osób


Pozostałe kursy specjalistyczne:

* Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji dĽwigów/żurawi – dla 30 osób
* Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji podno¶ników – dla 85 osób
* Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji zbiorników ci¶nieniowych – dla 100 osób
* Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji urz±dzeń elektrycznych o napięciu poniżej 1 kV – dla 85 osób
* Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji drabiny mechanicznej Magirus – dla 15 osób
* Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji drabiny mechanicznej Metz – dla 15 osób.


Została uruchomiona dedykowana strona projektu:

http://www.kursyue.psp.wlkp.pl

na której znajduj± się wszystkie szczegóły dotycz±ce poszczególnych kursów i poprzez któr± będzie odbywała się również rekrutacja uczestników.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu – wrzesień 2011 roku. Projekt „Profesjonalne służby ratownicze podstaw± bezpieczeństwa mieszkańców województwa wielkopolskiego”, pozwoli wielkopolskim strażakom na optymalne przygotowanie systemu ratowniczego m.in. do EURO 2012.

 

Opracował: st. kpt. Maciej Kaleciński

 

Powrót

Napisał: Wydział Organizacyjny KW PSP Poznań (18-08-2010 08:43)
Zmienił: Wydział Organizacyjny KW PSP Poznań (18-08-2010 09:09)