BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Kierownictwo


 Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP
mł. bryg. Dariusz MatczakZastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
mł. bryg. Jarosław Zamelczyk

 

p.o. Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
mł. bryg. Robert Natunewicz

 

 
Naczelnik Wydziału Operacyjnego
mł. bryg. Tomasz Grelak

 

 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru
st. bryg. Robert Klonowski

 

  Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego
st. kpt. Marta Kacprzycka

 

 
Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego
bryg. Grzegorz Banaszak
 

 


Naczelnik Wydziału Kadr
bryg. Maciej Brzeziński

 

 
Naczelnik Wydziału Technicznego
bryg. Adam Topolski

 

 
Główna Ksiegowa
mgr Wiesława Nawrocka

 


 Naczelnik Ośrodka Szkolenia
st. kpt. Michał Kierzek

 

 
Naczelnik Wydziału Informatyki i Łącznośći
st. bryg. Paweł Pohl

 

 M.Czyż
Radca Prawny
mł. bryg. Mariola Czyż

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. BHP i Obronnych
kpt. Radosław Hurnik

 

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (12-01-2008 00:57)
Zmienił: Lucyna Rudzińska (26-03-2020 08:21)