BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Koło - nowa zapora olejowa

W dniu 29.09.2010 r. Starosta Kolski Pan Wieńczysław Oblizajek przekazał na ręce Pana Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole st.kpt. Roberta Kropidłowskiego zaporę przeciwolejową.
W spotkaniu uczestniczyli również:

  • Wicestarosta Powiatu Kolskiego - Pan Marek Banaszewski,
  • Sekretarz Powiatu Kolskiego - Pan Andrzej Tomczyk,
  • Skarbnik Powiatu Kolskiego - Pan Zygmunt Sołtysiak,
  • Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Pan Jacek Nowaczyk,
  • Inspektor ds. Inwestycji i Remontów - Pan Artur Szafrański,
  • Członek Zarządu Powiatu Kolskiego - Pan Czesław Marek,
  • Członek Zarządu Powiatu Kolskiego - Pan Henryk Perzyński.

Otrzymana przez KP PSP w Kole zapora przeciwolejowa jest zaporą parkanową typu flexi 350 river, a więc nadaje się do rozstawienia na rzece, gdzie prędkość przepływu wody waha się w granicach 0,51-2,03 m/s. Stosowana jest głównie do ograniczania i usuwania rozlewów olejowych z powierzchni wody jak również można stosować ją w działaniach profilaktycznych. W zależności od prędkości przepływu wody zaporę przeciwolejową stawia się pod kątem od 200 do 700 na wodach śródlądowych płynących. Można ją stosować również na wodach stojących. Zapora wykonana jest z elastycznych, olejoodpornych tworzyw sztucznych. Poszczególne 20-metrowe sekcje zapory można przy pomocy prostych szybkozłączy łączyć ze sobą, tworząc segment. Przy holowaniu i trałowaniu występują w zaporze siły wzdłużne. Przenosi je łańcuch, będący jednocześnie balastem oraz taśma nośna. Pływaki wypornościowe są wykonane z tworzywa piankowego, dzięki czemu zapora jest niezatapialna i odporna na przebicia. Na obu końcach zapory mocowane jest przyłącze holowniczo-kotwiczne służące do holowania lub/i kotwiczenia zapory. Całkowita szerokość zapory wynosi 350 mm przy zanurzeniu 200 mm. Ciężar 1 mb zapory wynosi 2,8 kg, a ciężar jednej sekcji 20-metrowej około 56 kg. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole posiada na sowim wyposażeniu 6 sekcji 20-metrowych, czyli 120 metrów zapory przeciwolejowej.
Dodatkowo KP PSP w Kole wzbogaciła się o zbiornik o pojemności 3000 l.
W zamian za tak cenne dary jaki kolscy strażacy otrzymali od Pana Starosty, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole st.kpt. Robert Kropidłowski wręczył zebranym gościom pamiątkowe statuetki.

Sporządził: st.kpt. Mariusz Sikorski

Powrót

(08-10-2010 12:11)