BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadierem!

W przeddzień Święta Niepodległości w Pałacu Prezydenckim rozpoczęła się uroczystość wręczenia nominacji na stopnie generalskie w wojsku, ABW, BOR, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.

Wśród awansowanych był również Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Wojciech Mendelak.

Foto: st. kpt. Katarzyna Boguszewska - KG PSP

 

 Nadbrygadier Wojciech Mendelak ur. 22 kwietnia 1957 r. w Turku – służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1976 r. jako kadet Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobył na stanowisku młodszego inspektora w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Koninie.
W roku 1984 ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa, a w roku 1997 ukończył na tej uczelni Studia Magisterskie.
Od kwietnia 1986 r. zajmował kolejno wyższe stanowiska służbowe: kierownika służby prewencji i kierownika służby operacyjno-szkoleniowej. W czerwcu 1992 r. został powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. W związku ze zmianą podziału administracyjnego kraju, od 1 września 1999 r. został powołany na stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, gdzie nadzorował pion logistyczny.
W 2000 r. powołany został do sprawowania funkcji rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Od dnia 20 marca 2007 r. został przeniesiony do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i mianowany na stanowisko Dyrektora Biura Organizacji, a następnie doradcy komendanta. Mając na względzie dotychczasowy dorobek i niekwestionowane osiągnięcia w służbie oraz bogate doświadczenie w kierowaniu jednostkami ratowniczymi z dniem 2 kwietnia 2008 r. został powołany na stanowisko Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W ramach zadań służbowych wielokrotnie uczestniczył i kierował działaniami ratowniczo-gaśniczymi wykazując się pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem oraz skutecznością praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy. Szczególne przykłady tych działań to: m. in. pożar lasu na dużym obszarze na pograniczu ówczesnych województw konińskiego i kaliskiego w Orlinie w 1992 r., działania ratownicze podczas awarii cysterny zawierającej fenol w miejscowości Kościelec k. Koła w 1994 roku oraz koordynowanie działań ratowniczych podczas powodzi w maju i czerwcu 2010 r. na terenie Wielkopolski.
Realizując podstawowy cel swojej służby przyczynia się do szerzenia wiedzy oraz postępu technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W stworzonym z jego inicjatywy opracowaniu pt. „Strategia Rozwoju Ratownictwa i Ochrony Przeciwpożarowej dla województwa wielkopolskiego na lata 2010-2020” zawarte zostały także kierunki rozwoju społecznej ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa.
Jest długoletnim członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.
Wojciech Mendelak jest również od wielu lat aktywnym społecznie działaczem ochotniczych straży pożarnych. Pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów OSP także w zakresie pozyskiwania specjalistycznego sprzętu.
Propaguje idee zdobywania wiedzy, którą konsekwentnie wdraża w życiu zawodowym, doceniając kształcenie zawodowe strażaków i pracowników. Sam konsekwentnie uzupełniał swoje wykształcenie poprzez ukończenie w:
- 1988 r. studium podyplomowego w zakresie profilaktyki pożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
- 1995 r. studiów podyplomowych w zakresie administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytecie Warszawskim,
- 2001 r. studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzania w stanach zagrożeń” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
- 2002 r. wyższego kursu obronnego w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Posiadane odznaczenia i wyróżnienia: Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Złoty za Długoletnią Służbę, Złoty Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złota Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (10-11-2010 15:04)
(10-11-2010 16:03)