BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Jednostki terenowe

Na obszarze Wielkopolski, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy współtworzą:

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
 • 4 Komendy Miejskie PSP (w Poznaniu, Koninie, Kaliszu oraz Lesznie),
 • 27 Komend Powiatowych PSP,
 • 43 Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze oraz jednostka Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu,
 • 367 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (stan na dzień 1 listopada 2019 r.).

System wspomagają blisko 1453 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych rozsiane na terenie województwa wielkopolskiego.

Spośród wyżej wyszczególnionych Komend Powiatowych/Miejskich PSP, najwięcej JRG posiadają komendy: w Poznaniu (9 JRG), Koninie (2 JRG), Kaliszu (2 JRG), Czarnkowie (2 JRG) oraz Pile (2 JRG).

Wszystkie Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze w Wielkopolsce, oprócz standardowych działań gaśniczych i ratowniczych, specjalizują się, na poziomie podstawowym, w następujących dziedzinach ratownictwa:

 • ratownictwo chemiczne i ekologiczne,
 • wysokościowe,
 • wodno-nurkowe,
 • techniczne.

Poziom specjalistyczny ww. dziedzin jest domeną Jednostek Ratownictwa Specjalistycznego, w tym:

 • chemiczno-ekologicznego (Poznań, Leszno, Konin, Piła, Ostrów Wlkp.),
 • wysokościowego (Poznań, Kalisz, Piła),
 • wodno-nurkowego (Poznań, Konin, Piła, Kościan),
 • poszukiwawczego (Poznań),
 • Technicznego (Poznań, Konin-Ostrów Wlkp.).
Lokalizacja Komend Miejskich i Powiatowych PSP

 

 Lokalizacja Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych


 

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (12-01-2008 01:24)
Zmienił: Piotr Wilczewski (29-11-2019 10:21)