BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Jednostki terenowe

Strukturę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej woj. wielkopolskiego tworzą:

- 4 Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej
- 27 Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej

Lokalizacja Komend Miejskich i Powiatowych PSP


W strukturze komend powiatowych i miejskich działają 42 Jednosteki Ratowniczo-Gaśniczych (JRG). Więcej niż jedną JRG na terenie powiatu posiadają:
- Komenda Miejska PSP w Poznaniu - 8 JRG
- Komenda Miejska PSP w Kaliszu - 2 JRG
- Komenda Miejska PSP w Koninie - 2 JRG
- Komenda Powiatowa PSP w Pile - 2 JRG
- Komenda Powiatowa PSP w Czarnkowie - 2 JRG

Jednostki Ratowniczo Gaśnicze oprócz standardowych działań w zakresie gaszenia pożarów i ratownictwa drogowego, specjalizuje się również w określonych działaniach ratowniczych, takich jak:
- ratownictwo wodne
- ratownictwo chemiczno- ekologiczne
- ratownictwo techniczne
- ratownictwo wysokościowe
- ratownictwo techniczne
- grupa poszukiwawczo-ratownicza

 Lokalizacja Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych

W ramach zintegrowanego systemu ratowniczego na terenie województwa wielkopolskiego działa Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. System ten tworzą następujące podmioty:
- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,
- wydzielone siły i środki z poziomów powiatowych stanowiące Wielkopolską Brygadę Odwodową,
- 310 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych właczonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego,
- 1978 jednostek OSP nie właczonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego,
- inne służby, inspekcje, straże i instytucje.

 Lokalizacja jednostek OSP z KSRG

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (12-01-2008 01:24)
Zmienił: Sławomir Brandt (26-06-2008 13:36)