BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Kontakt

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
61-767 Poznań, ul. Masztalarska 3

SEKRETARIAT
tel.: +48 61 22 20 200, fax: +48 61 22 20 500
WST: tel. 20 200, MSW: tel.: 77 18200 

e-mail: kancelaria@psp.wlkp.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (epuap)
/KWPSPPOZNAN/skrytka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

STANOWISKO KIEROWANIA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w POZNANIUtel.: +48 61 22 20 222 ,fax: +48 61 22 20 555
WST: tel. 20 222,
MSW: tel.: 77 18 222 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

tel.: +48 61 22 20 230
WST: 20 230
MSW: tel.: 77 18 230

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydział Operacyjny

tel.: +48 61 22 20 210
WST: 20 210
MSW: tel.: 77 18 210
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydział Techniczny

tel.: +48 61 22 20 240
WST: 20 240
MSW: tel.: 77 18 240
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydział Informatyki i Łączności

tel.: +48 61 22 20 250
WST: 20 250
MSW: tel.: 77 18 250
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydział Kwatermistrzowski

tel.: +48 61 22 20 260, fax: +48 61 22 20 566
WST: 20 260MSW: tel.: (77) 18 260 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydział Finansów

tel.: +48 61 22 20 270 ,fax: +48 61 22 20 277
WST: 20 270, MSW: tel.: 77 18 270 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydział Kadr

tel.: +48 61 22 20 280
WST: 20 280
MSW: tel.: 77 18 280
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydział Organizacji i Nadzoru

tel.: +48 61 22 20 290
WST: 20 290
MSW: tel.: 77 18 290
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ośrodek Szkolenia

tel.: +48 61 22 20 530
WST: 20 530
MSW: tel.: 77 18 530
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Inspektor Ochrony Danych

Sławomir Brandt
tel. 61 22 20 585
http://www.psp.wlkp.pl/iod/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Powrót

Napisał: Paweł Pohl (13-01-2008 23:09)
Zmienił: Sławomir Brandt (08-02-2019 10:04)