BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Kontakt

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
61-767 Poznań, ul. Masztalarska 3

SEKRETARIAT
tel.: +48 47 77 16 000 / 61 22 20 200,
fax: +48  61 22 20 500
fax. +48 61 22 20 505
e-mail:
kancelaria@psp.wlkp.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (epuap)
/KWPSPPOZNAN/skrytka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

STANOWISKO KIEROWANIA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w POZNANIU: 
tel. 47 77 16 110 / 61 22 20 222
WST: 6110
fax: +48 61 22 20 555

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

tel.: 47 77 16 020 / 61 22 20 230
WST: 6020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydział Operacyjny

tel.:  47 77 16 120 / 61 22 20 210
WST: 6120
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydział Techniczny

tel.: 47 77 16 040 / 61 22 20 240
WST:  6040
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydział Informatyki i Łączności

tel.: 47 77 16  050 / 61 22 20 250
WST: 6050
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydział Kwatermistrzowski

tel.: 47 77 16 060 / 61 22 20 260 
WST: 6060
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydział Finansów

tel.: 47 77 16 070 / 61 22 20 270
WST: 6070

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydział Kadr

tel.: 47 77 16 080 / 61 22 20 280
WST: 6080
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydział Organizacji i Nadzoru

tel.: 47 77 16 010 / 61 22 20 290
WST: 6010
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ośrodek Szkolenia

tel.: 47 77 16 130 / 61 22 20 530
WST: 6130
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Pomocy Prawnej

tel. 47 77 16 090 / 61 22 20 285
WST: 6090
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obronnych i BHP

tel. 47 77 16 180 / 61 22 20 580
WST: 6180
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Inspektor Ochrony Danych

Sławomir Brandt
tel. 47 77 16 189
http://www.psp.wlkp.pl/iod/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Powrót

Napisał: Paweł Pohl (13-01-2008 23:09)
Zmienił: Sławomir Brandt (18-08-2020 13:42)