BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

ZIMA 2008 - lepiej zapobiegać, niż ...

    Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, ginie kilkadziesiąt osób. Spadek temperatur w okresie zimowym wymaga od lokatorów mieszkań ciągłego dogrzewania pomieszczeń. W związku z powyższym wzrasta zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla lub powstania pożaru w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub wadliwego działania instalacji grzewczych oraz kominowych (w tym wentylacyjnych). Statystyka tego sezonu grzewczego w Wielkopolsce (od września br.) w porównaniu z rokiem 2007 jest zatrważająca. O ponad 150 zdarzeń wzrosła liczba pożarów spowodowanych eksploatacją instalacji/urządzeń grzewczych.
    W związku z powyższym Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz ze Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu zorganizowała akcję pod hasłem „ZIMA 2008”. Przy współpracy z massmediami przygotowano materiał, którego zamierzeniem jest zwiększenie świadomości mieszkańców Wielkopolski dotyczącej świadomości z zagrożeń jakie niesie ze sobą okres zimowy.
    Pani bryg. Urszula Fietz-Strychalska – wykładowca fizykochemii spalania poznańskiej szkoły aspirantów PSP, w części praktycznej zaprezentowała w jaki sposób może dojść do zapalenia lub wybuchu zgromadzonej sadzy w kominie.

 

     Ponadto st. kpt. Tomasz Wiśniewski - biegły sądowy zatrudniony również w SA PSP w Poznaniu omówił podstawy prawne dotyczące użytkowania instalacji grzewczych oraz krótko scharakteryzował wpływ dwutlenku węgla na organizm człowieka.
 

 

    Podsumowania wykładu dokonał kpt. Sławomir Brandt – rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu, prezentując statystykę interwencji wielkopolskiej straży pożarnej, procedurę udzielania pierwszej pomocy osobom zatrutym tlenkiem węgla oraz zasadami bezpiecznego używania elektrycznych urządzeń grzewczych potocznie zwanych farelkami.
    Całe przedsięwzięcie cieszyło się sporym zainteresowaniem redaktorów reprezentujących TVP Poznań, radio Merkury, radio Eska oraz Głos Wielkopolski. Warto również wspomnieć o wcześniejszych materiałach dotyczących akcji „ZIMA 2008”, które ukazały się w radiu RMF Maxxx oraz telewizji WTK.

 

 

Opracował: kpt. Sławomir Brandt

STRAŻACY PRZYPOMINAJĄ!!!

Często zdarza się, że zatrucia tlenkiem węgla potocznie zwanym czadem nie mają związku z powstaniem pożaru, ponieważ wynikają one z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.
Czad powstaje w wyniku niepełnego spalania, tj. spalania, w którym ogień nie ma dostatecznej ilości tlenu. Tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku), a ponadto doskonale łączy się z hemoglobiną w krwi powodując przy długotrwałym wdychaniu niedotlenienie lub w ostateczności śmierć przez uduszenie.
Aby uniknąć zatrucia czadem, warto stosować wytyczne zawarte w rozporządzeniu MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
- cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym(np. węglem, drewnem),
- dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
- co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
- co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Warto również systematycznie sprawdzać ciąg powietrza (obowiązkowo po wymianie drzwi lub okien na nowsze), np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu wentylacyjnego. Jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki.

Również w okresie zimowym popularne staje się „dogrzewanie” mieszkań grzewczymi urządzeniami elektrycznymi potocznie zwanych farelkami. Bezpieczne użytkowanie tych urządzeń m.in. zapewni przestrzeganie poniższych zasad:
- stosuj grzejnik zgodnie z załączoną instrukcją,
- przed opuszczeniem pomieszczenia, które dogrzewasz, odłącz grzejnik od prądu,
- nie susz przy nim prania,
- umieść grzejnik w bezpiecznej - odległości od zasłon i firan,
- nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia na noc.

 

 

 

 

 

 
 

 

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (20-11-2008 13:52)
(23-11-2008 19:48)