BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

SKARGI I WNIOSKI

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej działający jako organ drugiej instancji rozpatruje odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia wydane w pierwszej instancji przez Komendantów Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej działających na terenie województwa wielkopolskiego.

Podział i rejestracja skarg wpływających do jednostek Państwowej Straży Pożarnej (oficjalna interpretacja Komendy Głównej PSP)

Pisemne skargi i wnioski można składać:

  • osobiście w Kancelarii Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu;
  • za pośrednictwem poczty, na adres:
    KOMENDA WOJEWÓDZKA
    PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
    61-767 Poznań, ul. Masztalarska 3
  • faksem na nr 61 22 20 500

PRZYPOMINAMY, ŻE:

Zgodnie z § 8 pkt. 1  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, aby skarga mogła zostać rozpatrzona powinna ona zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 15.00-16.00.

Komórką przyjmującą i koordynującą rozpatrywanie skarg i wniosków w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku jest Wydział Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (18-04-2013 12:25)
Zmienił: Sławomir Brandt (03-09-2018 22:24)