BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Ostrów Wielkopolski - szkolenie z ustalania przyczyn pożaru

 

W piątek 24 maja 2013 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Batorego 21 zostało przeprowadzone szkolenie doskonalące z zakresu wstępnego ustalenia przyczyn pożaru. 

W roli prelegenta wystąpił mł. bryg. Tomasz Wiśniewski – Naczelnik Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, który jako biegły sądowny posiada długoletnie doświadczenie w przedmiotowym zakresie.

Uczestnikami szkolenia byli funkcjonariusze pożarnictwa pionów operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych, policjanci pionów dochodzeniowo-śledczych i technicy kryminalistyki oraz przedstawiciele prokuratur z powiatów: kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego. Łącznie w szkoleniu uczestniczyło 48 osób.

Głównym celem szkolenia było ukazanie problemu oraz zainicjowanie zmian ukierunkowanych na poprawę standardów w obszarze dochodzeń pożarowych.

Mł. bryg. Tomasz Wiśniewski w swoim wykładzie mocno zaakcentował i podkreślił, że dochodzenia pożarowe to jeden z obszarów, w którym do skutecznego działania niezbędna jest usystematyzowana wiedza, doświadczenie jak również sprawna współpraca kilku podmiotów. Wiodące instytucje w tym obszarze to Policja i Państwowa Straż Pożarna, na których ciąży obowiązek realizacji określonych zadań. Ich rolą jest zebranie wszelkich informacji związanych z pożarem, ujawnienie oraz zabezpieczenie do dalszych badań materiału dowodowego, wskazanie przyczyny pożaru i osób, które do niego się przyczyniły pośrednio lub też bezpośrednio a także analizowanie problemu i prowadzenie działalności zapobiegawczej.   

 Szkolenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem o czym może świadczyć sala wykładowa wypełniona była do ostatniego miejsca.

Tekst i zdjęcia : bryg. Krzysztof Biernacki.

 

Powrót

(24-05-2013 14:53)
(24-05-2013 15:49)