BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Wydarzenia
4 | 5 | 6 | 7 z 58| 8 | 9 | 10 |
15-06-2018 15:11

Informacje o naborze do s?u?by w ramach przeniesienia s?u?bowego

15-06-2018 10:53

?wiczenia aplikacyjne i praktyczne zgrywajšce wspó?dzia?anie podmiotów pod kštem podj?cia wspólnych dzia?a? ratowniczych w przypadku awarii przemys?owej lub powstania po?aru

15-06-2018 09:07

Stra?acka kronika filmowa w stulecie odzyskania niepodleg?o?ci przez Polsk?

14-06-2018 14:59

Wspólnie o bezpiecze?stwie dzieci podczas letniego wypoczynku

14-06-2018 14:54

Podsumowanie cyklu spotka? „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”

14-06-2018 14:48

Inauguracja szkolenia e-learningowego dla stra?aków z zakresu prewencji i integracji spo?ecznej w ramach projektu UE Firefighters Plus „Stra? po?arna jako podmiot modelowy w integracji spo?ecznej” prewencji i inte

14-06-2018 14:35

Warsztaty z zakresu ochrony przeciwpo?arowej dla rzeczoznawców

13-06-2018 09:57

Akcja „Fotel Komendanta”, czyli jak to jest poczu? si? szefem wielkopolskich stra?aków

12-06-2018 14:53

Zmiany personalne w KW PSP w Poznaniu

08-06-2018 13:06

Nowy trena?er do gaszenia po?arów wewn?trznych

05-06-2018 12:36

Muza na Masztalarskiej - zaproszenie na plenerowš imprez? kinowš

29-05-2018 15:45

Spotkanie w sprawie bezpiecznego wypoczynku dzieci i m?odzie?y w okresie wakacyjnym

21-05-2018 13:40

Stra?acy z pozna?skiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej dostali nowy sprz?t

19-05-2018 13:37

Wielkopolskie wojewódzkie obchody dnia stra?aka 2018

14-05-2018 13:54

Program Festynu Stra?ackiego z okazji Wielkopolskich Wojewódzkich Obchodów Dnia Stra?aka 2018

14-05-2018 13:46

Na Noc w Muzeum zaprasza Wielkopolskie Muzeum Po?arnictwa w Rakoniewicach

10-05-2018 13:36

Pozna?scy stra?acy w projekcie edukacyjnym „Nie ?yj? tylko dla siebie” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach.

08-05-2018 14:18

Projekt Firefighters Plus – drugie spotkanie partnerów projektu – doskonalenie metod szkoleniowych i przygotowanie kursu e-learningowego z zakresu prewencji i integracji spo?ecznej

04-05-2018 14:12

4 maja - Dzie? Stra?aka

04-05-2018 11:33

Wielkopolski komendant wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak w pozna?skich rozg?o?niach radiowych

4 | 5 | 6 | 7 z 58| 8 | 9 | 10 |
RSS