BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Informacja o udzielonych zamówieniach - COVID-19

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi±zaniach zwi±zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaĽnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z póĽn. zm.) Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu informuje, że:

1) w dniu 3 lipca 2020 r. zawarto umowę o wykonanie zamówienia z firm± HU KDW Dawid Przybyła (zamówienie nr WT.236.554.2020 - dostawa kombinezonów ochronnych);

2) w dniu 8 lipca 2020 r. zawarto umowę o wykonanie zamówienia z firm± KARCHER Center INTERVIP (zamówienie nr WT.236.557.2020 - dostawa myjki ci¶nieniowej);

3) w dniu 10 lipca 2020 r. zawarto umowę o wykonanie zamówienia z firm± MERCONTROL Sp. z o.o. (zamówienie nr WT.236.561.2020 - dostawa płynu antybakteryjnego);

4) w dniu 21 lipca 2020 r. zawarto umowę o wykonanie zamówienia z firm± Fabryka Maszyn Pralniczych PRAMAZUT Sp. z o.o. (umowa nr WT.2371.05.2020 - dostawa kompletów pralniczych);

5) w dniu 21 lipca 2020 r. zawarto umowę o wykonanie zamówienia z firm± PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawiczna (umowa nr WT.2371.06.2020 - dostawa namiotów pneumatycznych);

RSS