DANE  STATYSTYCZNE
DOTYCZĄCE  INTERWENCJI
JEDNOSTEK  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ
W  WOJ.  WIELKOPOLSKIM
ZA  DZIEŃ  08-11-2019 r.

Ogółem:

POŻARÓW  15
MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ  43
ALARMÓW FAŁSZYWYCH  7
RAZEM  65

Pożary:

WG WIELKOŚCI ZDARZENIA

- małe
- średnie
- duże
- bardzo duże

 

14
1
0
0

WG RODZAJU OBIEKTU

- obiektów użyteczności publicznej
- obiektów mieszkalnych
- obiektów produkcyjnych
- obiektów magazynowych
- środków transportu
- lasów
- upraw
- inne

 

1
4
0
1
5
0
1
3

LUDZIE/SPRZĘT BIORĄCY UDZIAŁ W DZIAŁANIACH

Państwowa Straż Pożarna
  - samochodów
  - osób
Ochotnicze Straże Pożarne z KSRG
  - samochodów
  - osób
Ochotnicze Straże Pożarne poza KSRG
  - samochodów
  - osób
GSP, ZSR, ZSP, inne
  - samochodów
  - osób

 


33
116

9
33

2
7

0
0

POSZKODOWANI

Ratownicy
  - śmiertelne
  - ranni
Inne osoby
  - śmiertelne
  - ranni

 


0
0

1
1

Miejscowe zagrożenia:

WG WIELKOŚCI ZDARZENIA

- małe
- lokalne
- średnie
- duże
- klęski

 

3
38
1
1
0

WG RODZAJU ZAGROŻEŃ

- silne wiatry
- przybory wód
- opady śniegu
- opady deszczu
- chemiczne
- ekologiczne
- radiologiczne
- budowlane
- infrastruktury komunalnej
- w komunikacji drogowej
- w komunikacji kolejowej
- w komunikacji lotniczej
- na obszarach wodnych
- medyczne

 

2
0
0
0
2
0
0
0
0
17
0
0
0
15

WG RODZAJU OBIEKTU

- obiekty użyt. publicznej
- obiekty mieszkalne
- obiekty produkcyjne
- obiekty magazynowe
- środki transportu
- lasy
- uprawy
- inne

 

3
14
0
1
16
0
0
9

LUDZIE/SPRZĘT BIORĄCY UDZIAŁ W DZIAŁANIACH

Państwowa Straż Pożarna
  - samochodów
  - osób
Ochotnicze Straże Pożarne z KSRG
  - samochodów
  - osób
Ochotnicze Straże Pożarne poza KSRG
  - samochodów
  - osób
GSP, ZSR, ZSP, inne
  - samochodów
  - osób

 


61
230

22
111

7
36

0
0

POSZKODOWANI

Ratownicy
  - śmiertelne
  - ranni
Inne osoby
  - śmiertelne
  - ranni

 


0
0

0
17

Alarmy fałszywe:

WG RODZAJU

- złośliwe
- w dobrej wierze
- z instalacji wykrywania

 

0
5
2

Straty pożarowe - 362,7 tys. zł.

Straty w miejscowych zagrożeniach - 257,7 tys. zł.

Uratowane mienie - 2250 tys. zł.