DANE  STATYSTYCZNE
DOTYCZĄCE  INTERWENCJI
JEDNOSTEK  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ
W  WOJ.  WIELKOPOLSKIM
ZA  DZIEŃ  13-11-2019 r.

Ogółem:

POŻARÓW  10
MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ  57
ALARMÓW FAŁSZYWYCH  9
RAZEM  76

Pożary:

WG WIELKOŚCI ZDARZENIA

- małe
- średnie
- duże
- bardzo duże

 

10
0
0
0

WG RODZAJU OBIEKTU

- obiektów użyteczności publicznej
- obiektów mieszkalnych
- obiektów produkcyjnych
- obiektów magazynowych
- środków transportu
- lasów
- upraw
- inne

 

1
3
0
0
4
0
1
1

LUDZIE/SPRZĘT BIORĄCY UDZIAŁ W DZIAŁANIACH

Państwowa Straż Pożarna
  - samochodów
  - osób
Ochotnicze Straże Pożarne z KSRG
  - samochodów
  - osób
Ochotnicze Straże Pożarne poza KSRG
  - samochodów
  - osób
GSP, ZSR, ZSP, inne
  - samochodów
  - osób

 


13
49

7
35

2
10

0
0

POSZKODOWANI

Ratownicy
  - śmiertelne
  - ranni
Inne osoby
  - śmiertelne
  - ranni

 


0
0

0
1

Miejscowe zagrożenia:

WG WIELKOŚCI ZDARZENIA

- małe
- lokalne
- średnie
- duże
- klęski

 

5
48
4
0
0

WG RODZAJU ZAGROŻEŃ

- silne wiatry
- przybory wód
- opady śniegu
- opady deszczu
- chemiczne
- ekologiczne
- radiologiczne
- budowlane
- infrastruktury komunalnej
- w komunikacji drogowej
- w komunikacji kolejowej
- w komunikacji lotniczej
- na obszarach wodnych
- medyczne

 

3
0
0
2
5
0
0
0
2
13
0
0
0
12

WG RODZAJU OBIEKTU

- obiekty użyt. publicznej
- obiekty mieszkalne
- obiekty produkcyjne
- obiekty magazynowe
- środki transportu
- lasy
- uprawy
- inne

 

1
20
1
0
13
0
1
21

LUDZIE/SPRZĘT BIORĄCY UDZIAŁ W DZIAŁANIACH

Państwowa Straż Pożarna
  - samochodów
  - osób
Ochotnicze Straże Pożarne z KSRG
  - samochodów
  - osób
Ochotnicze Straże Pożarne poza KSRG
  - samochodów
  - osób
GSP, ZSR, ZSP, inne
  - samochodów
  - osób

 


75
305

21
97

10
49

0
0

POSZKODOWANI

Ratownicy
  - śmiertelne
  - ranni
Inne osoby
  - śmiertelne
  - ranni

 


0
0

0
20

Alarmy fałszywe:

WG RODZAJU

- złośliwe
- w dobrej wierze
- z instalacji wykrywania

 

0
3
6

Straty pożarowe - 202  tys. zł.

Straty w miejscowych zagrożeniach - 521 tys. zł.

Uratowane mienie - 1110 tys. zł.